Auktioner på nätet

Det finns en mängd olika sidor/företag som arbetar med att förmedla föremål mellan köpare och säljare via auktioner. Vissa är inriktade på ett specifikt land, ibland till och med ett väldigt specifikt område, medans andra är mer öppna och tillåter handel mellan olika länder och världsdelar. Här nedan listas ett par av de mest populära sidorna.

Tradera

Denna svenska plattform startade 1999 men mötte från början motgångar. Det var efter att IT-b

ubblan sprack år 2000 som saker började vända. Repres

entanter för Tradera reste runt för att träffa samlare med målet att försöka engagera dessa i sidan vilket inte visade sig vara några problem. Samlare brukade oftast träffas och handla på olika mässor upp till två gånger per år men tack vare

Traderas tjänster kunde de nu börja handla året runt. Sidan växte och med åren och har nu omkring en miljon föremål till salu dagligen.

Ebay

Ebay anses vara den största förmedlaren av auktioner på nätet över landsgränserna. Sidan grundades 1995 av Pierre Omidyar och är ett av få företag som verkligen blomstrade trotts den IT-bubbla som var i slutet på 90-talet. Ebay tillhandahåller auktioner på nätet i ca 30 länder vilket har öppnat upp för stora möjligheter inom handel, både för samlare, privatpersoner och företag. Det finns till och med företag som inriktar sig på att enbart sälja sina varor på Ebay.

Avslutande ord

Det finns betydligt fler sidor än dessa två som arbetar med att förmedla auktioner men det är få som har nått samma nivå som Ebay och Tradera. Men det är utan tvekan en bransch där det finns ett stort intresse och enorm potential. Efterfrågan av att enkelt kunna köpa saker man vill ha, nya som gamla, ser inte ut att avta över huvudtaget, tvärt om så ökar den. Internet kan vara en väldigt oförutsägbar plattform men näthandel är utan tvekan en industri som har kommit för att stanna.